עיתון תורני, לאשפה או לגניזה?

כתיבת פסוקים בהזמנה לחתונה

תענית חתן וכלה הנישאים לאחר תשעה באב

"גַּם בַּשָׁמַיִם פּוֹסְקִים הֲלָכָה כְּרַבִּי יוֹסֵף שָׁלוֹם"

מרן רבינו יוסף שלו' ב"ר אברהם אלישיב
זכותו תגן עלינו