צום יום כיפור לחולה אלצהיימר

מקום התפילה הטוב ביותר

התינוק חולה, לקרוא לו שם לפני הברית?