הוצאת ספר תורה לקריאת זכור לנשים?

גם העולה צריך לקרוא זֵכר וזֶכר?