נזכר לאחר 'המפיל' שלא ספר העומר

סגולות להצלה מפני הנגיף