הילדים עייפים בליל שבת. להתפלל בפלג המנחה?

להביא יין להבדלה בשעת סעודה שלישית