דברים המותרים בעשירי באב שחל בערב שבת

סעודת פורים עם מוזיקה לאבלים