סעודת פורים עם מוזיקה לאבלים

דברים המותרים בעשירי באב שחל בערב שבת