כוס שלמה כהגר"ח נאה או רוב כוס חזו"א

שתייה בין הכוסות מפני הקורונה