ברכת 'הגומל' ותפילה בבגד ים | גיליון בין הזמנים

דברים שבקדושה לחולה שאינו מריח

תפילה במקום ריח בואש