דברים שבקדושה לחולה שאינו מריח

תפילה במקום ריח בואש