פירורי ספר קודש בשעת כריכתו

כתיבת פסוקים בהזמנה לחתונה

קדושת וגניזת המילה 'שלום'

"גַּם בַּשָׁמַיִם פּוֹסְקִים הֲלָכָה כְּרַבִּי יוֹסֵף שָׁלוֹם"

מרן רבינו יוסף שלו' ב"ר אברהם אלישיב
זכותו תגן עלינו