עמדתי לצד הכהן המברך, התברכתי?

תשובה מורחבת – מנייני המרפסות

נטילת ידיים לכהן במניין מצומצם

"גַּם בַּשָׁמַיִם פּוֹסְקִים הֲלָכָה כְּרַבִּי יוֹסֵף שָׁלוֹם"

מרן רבינו יוסף שלו' ב"ר אברהם אלישיב
זכותו תגן עלינו