פריטת דולרים וגמ"ח כספים בבית הכנסת

תפילה בבית הכנסת או בחצר