חילול שבת בשעת אזעקה

אזעקה באמצע תפילת שמונה עשרה