"גַּם בַּשָׁמַיִם
פּוֹסְקִים הֲלָכָה
כְּרַבִּי יוֹסֵף שָׁלוֹם"

(מרן הסטייפלער
בעל ה'קהילות יעקב' זי"ע)

(מרן הסטייפלער בעל ה'קהילות יעקב' זי"ע)

מרן רשכבה"ג פוסק הדור רבינו

יוסף שלו' אלישיב

זכר צדיק וקדוש לברכה, זכותו תגן עלינו.

8 שנות יתמות.

גדולי הדורות העידו: כשם שפוסקים הלכה כמותו למטה, כך פוסקים כמותו למעלה.
והלא צדיקים במותם קרויים חיים.

רפואה / פרנסה / חינוך הילדים / זיווג / זש"ק / הצלחה ברוחניות ובגשמיות

מי לא זקוק לישועה?

אתם בוודאי רוצים להיות שם. להתפלל, להתחנן, להשתטח על הציון הקדוש בהר המנוחות. אבל, מידת הזהירות בעת הזו, מחייבת להישמר ככל האפשר. תלמידיו, רבני ושלוחי בית ההוראה, יעלו עבורכם לציון הקדוש ויזכירו כל שם ובקשתו האישית.

אתם נוטלים חלק באופן סמלי בהפצת תורתו המאירה של פוסק הדור. לזכותכם יעמוד פסק הלכה,
להגן עליכם מכל פגע ומגיפה.

כתבו את שמכם ובקשתכם ותרמו לכה"פ סך 150 ש"ח בלבד
להוצאת פסקי מרן ולתמיכה בנזקקים ויתומים  –  והישועה בדרך בס"ד.

כתבו את שמכם ובקשתכם ותרמו לכה"פ סך 120 ש"ח בלבד להוצאת פסקי מרן זצוק"ל והישועה בדרך בס"ד.

ניתן לתרום גם באמצעות מכשירי נדרים פלוס
או באמצעות המוקד להעברת שמות לתפילה

ניתן לתרום גם באמצעות מכשירי לוגו נדרים פלוס או באמצעות המוקד להעברת שמות לתפילה

שלוחה 4 בלבד.

תּוֹרָתוֹ מָגֵן לָנוּ הִיא מְאִירַת עֵינֵינוּ