הדור הבא של הרבנים ופוסקי ההלכה

זוהי מטרת העל של בית המדרש המבוקש "כולל להוראה ירושלים".

במעמד רב רושם לכבוד התורה ולומדיה ובראשות גדולי ההוראה: ח"י אברכים מצוינים מבית המדרש "כולל להוראה ירושלים", הוכתרו באדר תשפ"ב לחתני "כתר הוראה" וקיבלו תעודות סמיכה מגדולי ההוראה.

בית המדרש עומד בנשיאות הגאון רבי בן ציון הכהן קוק שליט"א ראש בית הוראה הכללי ובראשות הגאון רבי יעקב סקוצילס שליט"א בעל "אהל יעקב" ומחשובי מורי-ההוראה בבית הוראה הכללי.

האברכים למדו במשך כשנתיים בעיון רב את הסוגיות החמורות ביורה דעה הלכות מליחה, בשר בחלב ותערובות, ואף היתה להם הזכות לעשות 'שימוש' אצל נשיא הכולל.

בשבועות האחרונים נבחנו על תלמודם בהצטיינות וקיבלו תעודות סמיכה מנשיא הכולל הגאון רבי בן ציון הכהן קוק, אב"ד שערי הוראה הגאון רבי שמואל אליעזר שטרן, הגאון רבי מתתיהו דייטש רבה של רמת שלמה, הגאון רבי יעקב מאיר שטרן ומראש הכולל הגאון רבי יעקב סקוצילס.

את הערב פתח ראש הכולל הגר"י סקוצילס שליט"א הסביר בדבריו הנרגשים את ייחודיות הכולל בלימוד מעמיק ובחזרה ללא הפסק: "כשם שלא יעלה על הדעת שקבלן יבנה בניין 'בערך', עם 'קירות עקומים' ופרטים חסרים – כך אברך שלומד לרבנות לא יכול להרשות לעצמו לפסוק עקום, ומכאן נובע החיוב לדעת כל סעיף קטן בשולחן ערוך ישר והפוך".

את המשא המרכזי נשא נשיא בית המדרש הפוסק הגאון רבי בן ציון הכהן קוק שליט"א שהעיד אישית על בקיאותם המופלאה ויראתם הקודמת לחכמתם של הרבנים הצעירים.

הגרב"צ הכהן קוק שליט"א העניק בהדרכתו לרבנים הצעירים את שני יסודות ההוראה והרבנות – שקיעות בתורה ו"לא תגורו מפני איש". בדבריו הזכיר את מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי זצוק"ל, שכל הווייתו אמרה "לא תגורו מפני איש", וכי הנחמה היחידה בהסתלקותו היא ההמשך בדרכו – בידיעת כל התורה כולה לאסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא, ובוודאי מחזה זה של הרבנים הצעירים מקבלים כתר הוראה, הוא הנחת רוח הגדול ביותר בשמי מרומים.

הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף שליט"א קרא לאברכים מקבלי התעודות להתמודד על משרות בעולם הרבנות והדיינות. "מדובר בהצלה של ממש, להכניס כמה שיותר אברכים תלמידי חכמים ומורי הוראה בעלי השקפה נכונה – להשפיע על מערכות הדת והכשרות ועל העם שבשדות".

הגאון רבי מתתיהו דייטש שליט"א רב שכונת רמת שלמה בירושלים ריתק את הקהל בעובדות מעשיות כפי שראה אצל רבותיו מרן הגר"ש הלוי וואזנר זצוק"ל וחמיו הגר"מ הלברשטאם זצוק"ל.

את המעמד פיארו בהשתתפותם הרבנים הגאונים: כ"ק גאב"ד מאקווא, רבי משה ברנדסדורפר אב"ד היכל הוראה, רבי מאיר סירוטה – דומ"צ העדה החרדית, רבי צבי ריבלין – דומ"צ העדה החרדית, רבי יוסף יצחק לרנר, לצד חתני השמחה ובני משפחותיהם שהתרגשו עד מאד לראות את חתני השמחה ביום שמחת ליבם, יום בו יחלו להשפיע מאורם על כלל ישראל.

 

שליחת שאלה לבית ההוראה

שתפו עם חברים