בין הזמנים אב תשפ"א (178)

נושא העלון: הלכות המצויות בבין הזמנים ודברי חיזוק ליומי דפגרא