כריעה בברכת מעין שבע

ותן טל ומטר – ישראלי השוהה בחו"ל

עלייה לתורה לבעלי תפילה בימים הנוראים