ותן טל ומטר – ישראלי השוהה בחו"ל

כריעה בברכת מעין שבע

עלייה לתורה לבעלי תפילה בימים הנוראים

"גַּם בַּשָׁמַיִם פּוֹסְקִים הֲלָכָה כְּרַבִּי יוֹסֵף שָׁלוֹם"

מרן רבינו יוסף שלו' ב"ר אברהם אלישיב
זכותו תגן עלינו