קריאת שם על נפטר צעיר

התינוק חולה, לקרוא לו שם לפני הברית?