ברכת 'הגומל' ו'שעשה לי נס' לקטן

ממתקים לילדים ביום כיפור