פורס מפה ומקדש – לכתחילה?

תושב ירושלים הנוסע מחוץ לעיר לשבת פורים