מותר למסור שיעור למי שלא בירך ברכת התורה?

מותר להזכיר שם ה' בלימוד הגמרא?

האזנה לשניים מקרא ואחד תרגום

גמרות מבוארות בישיבות ובכוללים