קיום הספדים שלושים יום לפני החג

הבדלה עבור בן חו"ל במוצאי יום טוב שני

גפרור, נרות וחיבור הלהבות | הבדלת יקנה"ז