ביטול הוראת קבע למוסד צדקה

נדר להגיע למירון ונאנס לבוא

התרת נדרים לנשים

התרת נדרים אצל מי שלא התיר לעצמו