הבדלה עבור בן חו"ל במוצאי יום טוב שני

ברכת מאורי האש על נורת חשמל

ברכת הבשמים למי שאיבד חוש ריח

כוס אחת לברכת המזון והבדלה

"גַּם בַּשָׁמַיִם פּוֹסְקִים הֲלָכָה כְּרַבִּי יוֹסֵף שָׁלוֹם"

מרן רבינו יוסף שלו' ב"ר אברהם אלישיב
זכותו תגן עלינו