אופן נטילת ידיים המכוסות בכפפות

המותר והאסור להתפלל בין תקיעות מיושב למעומד

"גַּם בַּשָׁמַיִם פּוֹסְקִים הֲלָכָה כְּרַבִּי יוֹסֵף שָׁלוֹם"

מרן רבינו יוסף שלו' ב"ר אברהם אלישיב
זכותו תגן עלינו