הגאון רבי מרדכי הלפרין

רב קהל חסידים ביתר עילית, חתן כ"ק האדמו"ר מאמשינוב שליט"א.