והגדת לבנך: סיפור יציאת מצרים – שו"ת

חיוב הנשים | חיוב האב גדול מחיוב האם | בית בנו או בית בתו | בנו אינו מחויב ביו"ט שני | סיפור לבן חכם או גדול | מי קודם – בנו או נכדו

תשובת הרב

חיוב הנשים

שאלה: האם אמא מצווה לספר לבנה מדין "והגדת לבנך".

תשובת מורינו הגאב"ד רבי בן ציון הכהן קוק שליט"א: "והגדת לבנך" זהו חלק ממצות הסיפור, שכל אחד ואחד חייב בעצמו. ולמרות שהוא מצות עשה שהזמן גרמא, חייבת במצווה זו כחיוב שאר מצוות הלילה, כדברי השלחן ערוך (תע"ב, י"ד), משום שאף הן היו באותו הנס.

שאלה: לכאורה ניתן לחייבן בסיפור מחמת חיובן באכילת מצה, והרי אמרה תורה "בעבור זה".

תשובה: לימוד זה הוא רק בכדי להורות על הזמן שבו חייבים באכילת המצה, ואינו מלמד שכל החייב במצה חייב בסיפור (וכדברי המנחת חינוך סוף כ"א).

 

חיוב האב גדול מחיוב האם

שאלה: בן להורים גרושים. האב טוען שעליו מוטל חיוב "והגדת לבנך" יותר מהאם.

תשובת מורינו הגאב"ד רבי בן ציון הכהן קוק שליט"א: בוודאי יש צדק בטענת האב, שזו מצוותו. ומה שאשה מצווה לספר לבנה, מכל מקום בוודאי עיקר החיוב הוא על האב. ולכן כשהאפשרות היא שהאב יספר או האם, האב עדיף.

 

בית בנו או בית בתו

שאלה: אב שיש לו אפשרות לנסוע לליל הסדר לבית בנו או לבית בתו.

תשובת מורינו הגאב"ד רבי בן ציון הכהן קוק שליט"א: יעדיף את בית בנו ויספר לבנו, כפשטות לשון הפסוק "למען תספר באזני בנך ובן בנך". ואומנם אינו פטור מלספר לבת, אך עיקר חיובו הוא כלפי הבן. וכשאינו יכול לקיים שניהם, יעדיף את הבן.

 

כשבנו אינו מחויב ביו"ט שני 

שאלה: אב השומר יו"ט שני הנמצא בארץ אצל בנו המתגורר כאן ואינו שומר יו"ט שני. היכן עדיף שיחגוג את ליל הסדר ביום טוב השני, האם בקרב חבריו השומרים אף הם יו"ט שני, או בבית הבן.

תשובת מורינו הגאב"ד רבי בן ציון הכהן קוק שליט"א: ישתדל לעשות הסדר בבית הבן ולספר לו ביציאת מצרים. ולמרות שאצל הבן אין זה יום טוב, בכל זאת חיוב האב הוא לספר לבן, וככל בן קטן שאינו חייב בעצמו בדיני הסדר, אך אביו חייב לספר לו בניסים.

 

סיפור לבן חכם וגדול

שאלה: האם יש גבול לגיל הבן, כגון בן בגיל ארבעים, האם חייב במצות "והגדת" כלפיו.

תשובת מורינו הגאב"ד רבי בן ציון הכהן קוק שליט"א: אין הבדל בגיל, "ואפילו כולנו חכמים, כולנו נבונים, כולנו יודעים את התורה כולה, מצווה עלינו לספר".

 

מי קודם – הבן או הנכד

שאלה: כשיושבים לפניו בן ונכד, מי מהם קודם לשאול "מה נשתנה".

תשובת מורינו הגאב"ד רבי בן ציון הכהן קוק שליט"א: הבן קודם, מאחר וחיובו קודם כנאמר "תספר באזני בנך, ובן בנך".

שאלה: האם כאשר בנו גדול וחכם, ואילו נכדו קטן יהא הדין שונה.

תשובה: יש קדימה לספר לנכד שאינו בקי כל כך בפרטי סיפורי הנסים.

 

לתשובות נוספות בהלכות הפסח

 

שאלות נוספות שיכולות לעניין אותך

הרב המשיב

הרב-קוק-שליטא

גאב"ד בית הוראה הכללי, רב דק"ק אבי עזרי פ"ת

שליחת שאלה לבית ההוראה

שתפו עם חברים

שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב facebook
שיתוף ב email
שיתוף ב print
שיתוף ב telegram

שאלות נוספות שיכולות לעניין אותך

"גַּם בַּשָׁמַיִם פּוֹסְקִים הֲלָכָה כְּרַבִּי יוֹסֵף שָׁלוֹם"

מרן רבינו יוסף שלו' ב"ר אברהם אלישיב
זכותו תגן עלינו