האם מותר להלוות ביצים בשעת מחסור?

בתחילת חודש ניסן בעת מגפת הקורונה היה מחסור גדול של ביצים. וגם מה שהיה ניתן להשיג, העלו הסוחרים את המחיר כל אחד לפי רצונו. האם היה מותר להלוות ביצים בתקופה זו. מצד אחד יצא השער, כי המחיר של הביצים היו בפיקוח ממשלתי, אלא הסוחרים ניצלו מעצמם לעלות את המחיר. ומאידך היה קשה מאד להשיג את המוצר. האם נחשב ליצא השער בכה"ג ומותר להלוות, או שאסור משום שאי אפשר להשיג בפועל, ולא מעיל יצא השער.

תשובת הרב

מפורש בגמ' שכל ההיתר של 'יצא השער' הוא שכיון שיצא השער אפשר להשיגו בקלות, כמבואר בגמ' (סוף עב: ללשון שני של רש"י) "הא חיטי בהיני והא חיטי בשילי אי בעי זבני ופרעי ליה". וכ"פ הט"ז (קסב ה) "כיון דשכיחי למזבין, דמי לאומר הלויני עד שיבוא בני". ולכן פשוט שבכל תקופה שאין אספקה סדירה וקשה להשיג את המוצר בחנויות לא נחשב כיצא השער, וזאת למרות שבחוק נקבע מחירו. וכן פסק בתורת רבית (פ"ז סעיף יד).

גם לא נוכל לסמוך על מש"כ הרמ"א (קסב א) שמותר ללוות ככר בככר דלא קפדו בני אדם להדדי, שהרי בתקופה המדוברת של לפני פסח השכנים כן הקפידו זה על זה ולא לוו זה לזה.

ולכן מי שבכל זאת מצא שכן שמוכן להלוות לו ביצים, יש לו שלש עצות: 1) לשלם מיד ולכן אין כאן הלואה כלל, 2) יוכל לעשות העצה המבואר בש"ע (קסב א) "שיעשנו דמים" 3) העצה המבואר בש"ע (קסב ב) "ואם אין לו כלום מאותו המין יתן לו המלוה מעט מאותו המין ואח"כ ילוה לו כמה".

שאלות נוספות שיכולות לעניין אותך

הרב המשיב

רב קהל חסידים ביתר עילית, חתן כ״ק אדמו״ר מאמשינוב

שליחת שאלה לבית ההוראה

שתפו עם חברים

שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב facebook
שיתוף ב email
שיתוף ב print
שיתוף ב telegram

שאלות נוספות שיכולות לעניין אותך

"גַּם בַּשָׁמַיִם פּוֹסְקִים הֲלָכָה כְּרַבִּי יוֹסֵף שָׁלוֹם"

מרן רבינו יוסף שלו' ב"ר אברהם אלישיב
זכותו תגן עלינו