אופן נטילת ידיים המכוסות בכפפות

במקום עבודתי דורשים ממני לכסות ידיי בכפפות לאורך כל היום. האם עבור ברכת 'אשר יצר' או 'שהכל' על שתיה עליי להוריד את הכפפות או שמספיק להרטיב אותם במים וכך לברך?

תשובת הרב

יש להוריד הכפפות ולרחוץ ידיו (נטילה או רחיצה על כפפות אינם כלום). אם מטיל מי רגליים במשתנה אישית יכול לברך בלי ליטול ידיו כיון שידיו בכפפות. ויש מחמירים אף בזה להסיר הכפפות וליטול ידיו.

ביאור הדברים: תיכף בכניסה לבית הכיסא – גם בחדרי שירותים של זמנינו – שורה רוח רעה על הידיים אף אם לא התלכלכו. רוח רעה שורה על הידיים גם כשהן מכוסות בכפפות (בה"ל ד', י"ג ד"ה אם). במשתנה אישית לא שורה רוח רעה כיון שהמי רגליים נעלמים תיכף אין לה דין בית הכיסא [בשונה מהמשתנות הישנות שמי הרגליים היו שוהים עד שהיו שוטפים אותם] ולכן יכול לברך בלא לרחוץ ידיו (שו"ע תרי"ג, ג) אולם יש אומרים (הגהות מימוניות שביתת עשור ג', ב' הובא במ"ב שם ד') שאף בזה צריך לרחוץ ידיו משום 'הכון' לקראת ברכת אשר יצר [בבה"ל (ז', ב' ד"ה או) תמה הרי רק בתפילה שייך 'היכון' ולא בברכה כדמוכח בשו"ע (צ"א, ב') ונשאר בצ"ע].

שאלות נוספות שיכולות לעניין אותך

הרב המשיב

הרב-קוק-שליטא

ראש בית הוראה הכללי, רב אב"ד אבי עזרי מרכז פתח תקוה

שליחת שאלה לבית ההוראה

שתפו עם חברים

שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב facebook
שיתוף ב email
שיתוף ב print
שיתוף ב telegram

שאלות נוספות שיכולות לעניין אותך

"גַּם בַּשָׁמַיִם פּוֹסְקִים הֲלָכָה כְּרַבִּי יוֹסֵף שָׁלוֹם"

מרן רבינו יוסף שלו' ב"ר אברהם אלישיב
זכותו תגן עלינו